Flagi narodowe

Flaga Polski w pionie – wywieszanie

flaga polski pionowa

Sposób wyeksponowania flagi może być dwojaki. Flaga państwowa zazwyczaj wywieszana jest poziomo i najczęściej spotykamy się z tego rodzaju wyeksponowaniem, jednak w przepisach dopuszczone jest także wywieszanie flagi w pionie.

Kolorystyka jest oczywista, ale który kolor powinien być u góry, a który na dole?

W myśl ustawy, barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych pasach o jednakowej szerokości, z których górny jest koloru białego, zaś drugi dolny koloru czerwonego (nie bez powodu mówi się flaga biało-czerwona).

W przypadku flagi pionowej z zachowaniem zasady, iż patrzymy na tę flagę od frontu biały kolor zawsze będzie od lewej strony (czyli od tyki masztu), a czerwona barwa dumnie będzie powiewać po stronie prawej.

Kupując flagę na własny użytek warto zapoznać się z tymi wszystkimi niuansami, żeby być pewnym, że w tak ważnej sprawie jak flaga państwowa nie popełnimy żadnego faux pas. Zachęcamy do przeczytania pokrewnych artykułów: wywieszanie flagi państwowej przepisy oraz wymiary flagi narodowej.